A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a megújult társadalomgazdasági innovációs ökoszisztéma megerősítését és a társadalmi és gazdasági hasznosítási szempontokat a megújítási elvek szellemében fókuszba helyező kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása piacképes termék, technológia, szolgáltatás fejlesztése révén.

2023.09.28.


A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a 2024. évre nemzetközileg kiemelkedő külföldi kutatók 3-6 hónap időtartamú meghívására magyarországi kutatásra.

A pályázatokat legkésőbb 2023. október 27-én 16:00 óráig kell benyújtani a Vendégkutatói pályázati rendszeren keresztül

2023.09.11.


Megszületett a döntés „A magyar-marokkói alkalmazott kutatás-fejlesztési együttműködési programban való magyar részvétel támogatása” című és 2021-1.2.6-TÉT-IPARI-MA kódszámú pályázati felhívás vonatkozásában.

2023.09.11.


A Kulturális és Innovációs Minisztérium a 2023/2024.

2023.09.11.


Az MTA-SYLFF (Fiatal Vezetők Ösztöndíja Alapítvány) pályázatot hirdet diplomás fiataloknak a magyar gazdaság és kultúra fejlődését szolgáló, ugyanakkor egyetemes, humanitárius szempontokat is érvényesítő társadalomtudományi továbbképzési ösztöndíj elnyerésére. Az ösztöndíjjal a Kuratórium a fiatal kutatók tudományos fokozatszerzését kívánja elősegíteni.

2023.08.31.


Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszterbemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja.

2023.08.22.


A Fókuszterületi innovációs projektek támogatása című és 2023-1.1.1-PIACI_FÓKUSZ kódú pályázati felhívás tervezetten 2023. szeptemberében kerül meghirdetésre 35 milliárd Ft keretösszeggel.

2023.08.22.


Az NKFI Alapból meghirdetett „Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében” című 2020-1.1.3-IPARJOG kódszámú pályázati felhívás (továbbiakban: Felhívás) újranyitásra került.

Az alábbi határnapokig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:

2023.08.22.


A Kőrösi Csoma Sándor Programmal az Egyesült Államokba, Kanadába, Európa számos országába, Izraelbe és Törökországba, a Petőfi Sándor Program keretében pedig Erdélybe, Felvidékre, Vajdaságba, Horvátországba és a Muravidékre utazhatnak ösztöndíjasok. Július végéig lehet jelentkezni.

2023.07.18.


A Kooperatív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj 2023. évi pályázati kiírása 4.1.1. pontjának módosításával jelen pályázatra azon természetes személyek is benyújthatnak pályázatot, akik a pályázat benyújtásakor doktori képzés keretében a fogadó felsőoktatási intézménnyel bármely munkarendben doktori hallgatói jogviszonyban állnak, amely jogviszonyt a 2022.

2023.07.03.