Ugrás a tartalomra
Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program új pályázati felhívásai

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos támogatás biztosítása a tehetségsegítés minden területén. A pályázók a Nemzeti Tehetség Program keretében tehetségük jellegének és szintjének megfelelő segítséget kaphatnak képességeik kibontakoztatásához és hasznosulásához.

Pályázati lehetőségek:

Megjelent a megújult ÚNKP felhívás Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven

A 2024/2025-ös pályázati időszaktól kezdődően a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Új Nemzeti Kiválóság Programja (ÚNKP) Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) néven fut tovább.

Az EKÖP célja a felsőoktatási intézmények oktatói és kutatói utánpótlásának, valamint az innovatív magyar vállalkozások kutató-fejlesztői utánpótlásának biztosítása, és a legtehetségesebb hallgatóknak a felsőoktatási tehetséggondozásba…

Méhátültetést végeztek a Pécsi Tudományegyetemen

A Humán Reprodukciós Nemzeti Labor meghívására a napokban a Pécsi Tudományegyetemre (PTE) érkezett, és a méhátültetés elméleti hátteréről, illetve gyakorlati megvalósításáról tartott előadást Mats Brännström professzor, a Göteborgi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika vezetője, aki a világ első sikeres méhátültetését végezte. Mint ismert, 2022-ben a Pécsi Tudományegyetem 2,204 milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a…

NKKP 2024 Tájékoztató – elérhető videó és prezentáció

A Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (korábban OTKA) 2024 felhívásról szóló május 21-i PTE tájékoztató videóanyaga és

Meghívó az NKKP 2024 Online tájékoztatójára

MEGHÍVÓ

A megújult OTKA rendszer, a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program 2024-es felhívásai kapcsán tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt online tájékoztatónkra, melyen összefoglalót hallhatnak az NKKP pályázatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A tájékoztatót Latyák Helga, a Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság projektmenedzsere tartja 2024. május 21-én 13:00-kor.

Pályázat a Visegrádi országok tudományos akadémiáinak 2024. évi Ifjúsági Díjára

A visegrádi országok tudományos akadémiái évente egy-egy tudományterületen Ifjúsági Díjjal jutalmaznak 35 évesnél fiatalabb kutatókat a tudományos életben elért eredményeik, teljesítményük elismerésére. A nemzeti akadémiák javaslata alapján országonként egy-egy kutató részesül díjazásban.

A 2024. évi díj tudományterülete: Modern társadalom- és gazdaságtörténet

A díjra…

Megjelentek a Tudományos Mecenatúra pályázati lehetőségek

A Kulturális és Innovációs Minisztérium, mint támogató által a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, mint kezelő szerv útján meghirdetett pályázati felhívás elsődleges célja a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának ösztönzése, a tudománykommunikáció és a nyílt tudomány hazai térnyerésének támogatása.

A konstrukció három alprogramja:

Felhívás a JSPS posztdoktori pályázatán való részvételre

A Japan Society for the Promotion of Science posztdoktori ösztöndíjat hirdet. A Magyar Tudományos Akadémia hivatalos jelölőszervezetként egy kutatót javasolhat az ösztöndíjra. A felhívás minden tudományterületre vonatkozik.

A jelentkezés feltételei:
- Magyar állampolgárság vagy állandó magyarországi lakcím (Nem pályázhatnak sem azok a kettős állampolgárságú kutatók, akiknek az egyik állampolgársága japán, sem azok a kutatók, akiknek japán állandó lakcímük van.)
- Az…

Újra elérhető az NKFIH kutatói mobilitási programja!

Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a kutatói mobilitás támogatása, a kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek igénybevételének segítése.

„A” alprogram: A kutatási és mérési lehetőségek hazai…

Újra elérhető a Bólyai János Kutatási Ösztöndíj

Az ösztöndíj célja: kiemelkedő minőségű tudományos munka megírásának vagy azzal egyenértékű, kutatási témában létrehozott alkotás elkészítésének, valamint az MTA doktora cím elnyerésére irányuló felkészülésnek elősegítése. A pályázat valamennyi tudományterületen, illetőleg tudományágban benyújtható. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak.
A pályázatot elnyert…