Ugrás a tartalomra

Bemutatkozás

Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2018. október 1. napján hozta létre a Pályázat-, és Projektmenedzsment Igazgatóságot (PPMI), amely a Projektmenedzsment és Innovációs Igazgatóság utódszervezeteként működik. Az Igazgatóság látja el a az Egyetem pályázati, projektmenedzsment tevékenységét. Közreműködik az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs, pályázati, valamint ezen területekhez kapcsolódó egyéb stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában. A PPMI folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, részt vesz az egyetemi pályázatok fejlesztésében, benyújtásában, és menedzseli, irányítja a pályázatok megvalósítását. Az Egyetem fenti feladataihoz tartozóan kapcsolatépítő, tanácsadó és lobbi tevékenységet folytat.

A Pályázat-, és Projektmenedzsment Igazgatóság egységei a Hazai Pályázati és Projektmenedzsment Főosztály, illetve a Nemzetközi Pályázati és Projektmenedzsment Főosztály amelyeknek a feladatkörei:

Hazai Pályázati és Projektmenedzsment Főosztály:

  • az Egyetem hazai és kiemelt pályázatok/projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása, a projektek megvalósításának menedzselése,
  • pályázatfigyeléssel, a pályázatok előkészítésével, szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok benyújtásának koordinálása,
  • projekt teamek működtetése és összefogása,
  • hatékony erőforrás-gazdálkodás,
  • a PTE egésze számára a pályázati tevékenység formai, technikai támogatása.

Nemzetközi Pályázati és Projektmenedzsment Főosztály:

  • nemzetközi pályázatai/projektjei végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása, menedzselése,
  • nemzetközi pályázatfigyeléssel, a pályázatok előkészítésével, benyújtásával, szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • nemzetközi projektek szakmai megvalósításának menedzsmentje, kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel,
  • hatékony erőforrás-gazdálkodás.

A PPMI céljának tekinti a nemzetközi aktivitás fokozását mind az oktatás, mind pedig a K+F+I területére vonatkoztatva, továbbá kiemelten kezeli a hazai pályázati és projektalapú finanszírozási források megszerzését és azok megvalósítási, felhasználási hatékonyságának növelését. Kiemelt feladat a külső kapcsolati rendszer erősítése, mind az állami szektor, mind az ipari szereplők viszonylatában. Fontos célkitűzés egyéb szakmai kapcsolatok kiépítése, mely csatornákon, szervezeteken keresztül az Egyetem érdekérvényesítő képessége, szakmapolitikai befolyásoló ereje nőhet. Különös figyelmet kívánunk fordítani az ipari szereplőkkel közösen megvalósított pályázati tevékenység fokozására.