Bemutatkozás

Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2018. október 1. napján hozta létre a Pályázat-, és Projektmenedzsment Igazgatóságot (PPMI), amely a Projektmenedzsment és Innovációs Igazgatóság utódszervezeteként működik. Az Igazgatóság látja el a az Egyetem pályázati, projektmenedzsment tevékenységét. Közreműködik az Egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs, pályázati, valamint ezen területekhez kapcsolódó egyéb stratégiák kidolgozásában, végrehajtásában. A PPMI folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, részt vesz az egyetemi pályázatok fejlesztésében, benyújtásában, és menedzseli, irányítja a pályázatok megvalósítását. Az Egyetem fenti feladataihoz tartozóan kapcsolatépítő, tanácsadó és lobbi tevékenységet folytat.

A Pályázat-, és Projektmenedzsment Igazgatóság egységei a Hazai Pályázati és Projektmenedzsment Főosztály, illetve a Nemzetközi Pályázati és Projektmenedzsment Osztály amelyeknek a feladatkörei:

Hazai Pályázati és Projektmenedzsment Főosztály:

  • az Egyetem hazai és kiemelt pályázatok/projektek végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása, a projektek megvalósításának menedzselése,
  • pályázatfigyeléssel, a pályázatok előkészítésével, szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, pályázatok benyújtásának koordinálása,
  • projekt teamek működtetése és összefogása,
  • hatékony erőforrás-gazdálkodás,
  • a PTE egésze számára a pályázati tevékenység formai, technikai támogatása.

Nemzetközi Pályázati és Projektmenedzsment Osztály:

  • nemzetközi pályázatai/projektjei végrehajtásával kapcsolatos feladatok koordinálása, menedzselése,
  • nemzetközi pályázatfigyeléssel, a pályázatok előkészítésével, benyújtásával, szervezésével kapcsolatos feladatok ellátása,
  • nemzetközi projektek szakmai megvalósításának menedzsmentje, kapcsolattartás a szakmai vezetőkkel,
  • hatékony erőforrás-gazdálkodás.

Az Igazgatóság élére 2019. január 22.-én Huba-Varga Nikolett állt. A kinevezett új igazgató feladatának tekinti a nemzetközi aktivitás fokozását mind az oktatás, mind pedig a K+F+I területre vonatkoztatva, továbbá kiemelten kezeli a hazai pályázati és projektalapú finanszírozási források megszerzését és azok megvalósítási, felhasználási hatékonyságának növelését. Célja a külső kapcsolati rendszer erősítése, mind az állami szektorban, mind az ipari szereplőkkel kapcsolatban, valamint egyéb szakmai kapcsolatok kiépítésében, mely kapcsolatokon, szervezeteken keresztül jelentősen javítja az Egyetem érdekérvényesítő képességét, szakmapolitikai befolyásoló erejét. Különös figyelmet kíván fordítani az ipari szereplőkkel közösen megvalósított pályázati tevékenység fokozására azáltal, hogy erős menedzsment hátteret biztosít, és egy szilárd működési rendet alakít ki, melynek alapját azok a kutatócsoportok alkotják majd, melyek megállják helyüket pályázatokban, elindulnak az alkalmazott kutatások irányába.