Intelligens technológiai alapokra épülő komplex prevenciós és rehabilitációs diagnosztika és terápia kifejlesztése mérőrendszeri háttérrel, a mozgásgyógyszer és a táplálkozás alkalmazásával

Projekt azonosító
2020-1.1.2-PIACI-KFI-2021-00245
Támogatás mértéke
61,81%
Projekt címe

Intelligens technológiai alapokra épülő komplex prevenciós és rehabilitációs diagnosztika és terápia kifejlesztése mérőrendszeri háttérrel, a mozgásgyógyszer és a táplálkozás alkalmazásával”

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Hargitai-Kiss Krisztián, kiss.krisztian@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
Dr. Tóth Miklós, miklos.toth@etk.pte.hu
Szerződött támogatás összege
467 239 070 Ft
PTE szerződött támogatás összege
160 098 760 Ft
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Konzorcium vezető
Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
Konzorcium tagjai
ADEXGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
MDE Orvosbiológiai Kutató, Fejlesztő, Gyártó Kft.
Pécsi Tudományegyetem
Szöveges ismertető

A 2021. őszén indult projekt célja olyan tudományosan megalapozott diagnosztika és terápia kialakítása, amellyel preventív módon lehet hatni a gyermekek, serdülők és a fiatalok egészségi állapotának alakulására, amelyet hatékonyan lehet alkalmazni a már kialakult krónikus betegségek rehabilitációs programjában is. A kidolgozásra kerülő komplex rendszer a következő területeken alkalmazható: egészségmegtartás (prevenció), egészség-helyreállítás (rehabilitáció), egészségfejlesztés/teljesítménynövelés. Ezekhez kapcsolódik a rendszer diagnosztikai felülete, amely lehetővé teszi a vizsgált személy kardiovaszkuláris, anyagcsere- és stressztűrő képességének meghatározását, valamint a célzott terápiás felület, amelynek két alapvető eleme a táplálkozás és a mozgás. A hároméves projekt keretében a konzorciumi tagok az említett komplex rendszer megvalósításán dolgoznak, amelynek részei a diagnosztizáló, mérő- és kiértékelő rendszer, valamint a táplálkozási terápia részeként kifejlesztésre kerülő egészségmegőrzést támogató alapélelmiszerek, így például a tej, vagy az abból előállított termékek. A projekt elsődleges célcsoportja az „egészségipar”, de a kifejlesztett kiegészítő takarmányok előállításával és felhasználásával, valamint a gyorsvizsgálati metodikák kidolgozásával a mezőgazdaság és az élelmiszeripar szereplői számára is nagy hozzáadott értékkel bíró termékek előállítása válik lehetővé a projektben megvalósuló, magas színvonalú kutató-fejlesztő munka eredményeképp.

Projekt forrás
hazai
Támogató alap