Ugrás a tartalomra

Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében

Projekt azonosító
EFOP-3.6.1-16-2016-00004
Kedvezményezett
Pécsi Tudományegyetem
Támogatás mértéke
100 %
Projekt címe

Átfogó fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen az intelligens szakosodás megvalósítása érdekében

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Kozma József, kozma.jozsef@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
Prof. Dr. Tóth Kálmán, toth.kalman@pte.hu
Kottászné Dr. Vass Orsolya, vass.orsolya@pte.hu (Részprojekt vezető)
Dr. Berente Zoltán, zoltan.berente@aok.pte.hu (Részprojekt vezető)
Dr. Jakab Ferenc, jakab.ferenc@pte.hu (Részprojekt vezető)
Szerződött támogatás összege
3 366 142 515 Ft
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Szöveges ismertető

2017 januárjában a Pécsi Tudományegyetemen a kutatási kapacitások bővítésére, kutatási szolgáltatások átfogó fejlesztésére irányuló pályázat indult. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, 3,379 milliárd forint európai uniós támogatással. A megvalósítás kezdete 2017. január 01., tervezett befejezésének várható időpontja 2022 március 31.

A projekt fő célja a Pécsi Tudományegyetem kutatási kapacitásainak bővítése, kutatási szolgáltatásainak átfogó fejlesztése révén olyan tudásbázis fejlesztése és kutatási folyamatok kialakítása, amely által az Egyetem regionális és országos szinten egyaránt alkalmassá válik társadalmi innovációt szolgáló és a K+F+I szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására, valamint a kutatói utánpótlás biztosítására.

Általános cél a Nemzeti Intelligens Szakosodás Stratégia keretében, illetve a Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Tervben kiemelt kutatási területek fejlesztése, kutatási kapacitások bővítése, kutatási utánpótlás biztosítása, nemzetközi, szektorközi és ágazati kutatói mobilitás ösztönzése, alap- és alkalmazott alapkutatások és képzésfejlesztési programok megvalósítása, nemzetközi kutatási programok előkészítése, publikációs aktivitás előmozdítása. A szervezetfejlesztési programok megvalósítása a kutatás- és technológia transzfer menedzsment fejlesztése, a vállalati szférával történő együttműködések erősítése, a vállalkozói attitűd fejlesztése.

A projektfejlesztés eredményeként a kutatói utánpótlást támogató programokban várhatóan 403 fő vesz részt, illetve a doktori fokozatszerzések számát a PTE 178 fővel növelné.

A projekt stratégiai céljai:

  1. MTMI/STEM szakok megerősítése
  2. Az orvosi, egészségtudományi, gyógyszerészeti képzések és kutatási orientációk megerősítése
  3. Gazdaságtudományi képzések megerősítése
  4. Interdiszciplináris élet-, természet-, műszaki tudományos egyéb kutatások fejlesztése
  5. Ageing kutatások és ahhoz kapcsolódó élettudományi kutatások fejlesztése
  6. Smart műszaki megoldások kutatása
  7. Technológiatranszfer, kutatásmenedzsment és tudományszervezői tevékenységek fejlesztése
  8. A vállalkozó, entrepreneurship szemlélet fejlesztése, tudásnégyszög kiépítése, innovációs ökoszisztéma támogatása
  9. „Zöldgazdaság” fejlesztés, „intelligens” hálózatok kialakítása, „okos” közvilágítás, „okos” mérés kialakítása, biomassza felhasználásának, hulladékipar fejlesztése
  10. Az „Egészséggazdaság” megvalósítása érdekében tett átfogó fejlesztések
Főosztály
hazai
Projekt forrás
Kapcsolódó dokumentumok