Ugrás a tartalomra

Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen - I. ütem

Projekt azonosító
GINOP-2.3.1-20-2020-00007
Kedvezményezett
Pécsi Tudományegyetem
Támogatás mértéke
100%
Projekt címe

Tudományos és Innovációs Park kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen - I. ütem

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Békés Katalin, bekes.katalin@pte.hu
Molnár Dániel Álmos, molnar.daniel.almos@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
Prof. Dr. Betlehem József, jozsef.betlehem@etk.pte.hu
Szerződött támogatás összege
3 843 303 615 Ft
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Szöveges ismertető

A Pécsi Tudományegyetem fő stratégiai célja, hogy innovatív egyetemmé váljon, és ennek a fejlesztési iránynak jelentős mérföldköve volt a Tudományos és Innovációs Park hálózatához történő csatlakozás. A projekt két pillérből áll: az egyik pillér a munkacsoportok megszervezése és működési felételeik megteremtése, eszközpark beszerzése, a másik pillér pedig az infrastrukturális háttér kialakítása, a munkacsoportok egy helyen történő koncentrálásával. Az infrastrukturális beruházás a kivitelezőnél kialakult vis maior helyzet miatt ideiglenesen leállt, ugyanakkor minden nehézség ellenére kitart a Pécsi Tudományegyetem a Tudományos és Innovációs Park projekt infrastrukturális elemének biztosítása mellett, és annak megvalósításáról – más forrásból – gondoskodni fog. A projekt szakmai tartalmának megfelelően ugyanakkor a munkacsoportok sikeresen megkezdték működésüket.
A Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ, valamint a Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ közreműködésével olyan támogató szervezeti egység alakult, amely a már meglévő tudáshasznosítási és vállalkozásfejlesztési kapacitások továbbfejlesztését tűzte ki célul. Ezáltal az egyetemi tudás és az ipari igények közötti áramlás lehetőségét teremtik meg, hozzájárulva ezzel az innovációs ökoszisztéma kiépítéséhez.
A Smart Egészségügyi Technológiákat Fejlesztő, Validáló és Kutató Központ élő laboratóriumi környezetet kínál az e-egészségügyi, mobil egészségügyi és okos eszköz fejlesztésekhez, valamint az eszközök teszteléséhez és költségelemzésekhez. Itt zajlik az új segédeszközök és orvostechnikai eszközök vizsgálata, valamint a meglévő segédeszközök és orvostechnikai eszközök hatékonyságának ellenőrzése.
A Másodlagos Nyersanyag Kutatási Központ a nevéből adódóan a másodlagos nyersanyagok újrahasznosítására fókuszál, különös tekintettel a ritkaföldfémek kinyerésére, figyelembe véve a nemzetgazdasági érdekeket és ipari igényeket.
A Hidrogén-technológiai Kutató és Fejlesztő Központ a hidrogéntechnológia révén elérhető nulla üvegházhatású kibocsátást kutatja az energiatermelés, -átalakítás és -felhasználás során, valamint a hidrogéntechnológia által elérhető zéró kibocsátású mobilitást.
Az Egészségügyi Adatgazdálkodási Központ a betegellátás során gyűjtött valós-életbeli egészségügyi adatok elemzését és rendszerezését végzi, lehetővé téve a betegellátási adatok hatékony felhasználását az egészségügyi szektorban.
A Gazdasági-, Jogtudományi Kutatócsoport jogi és gazdaságtudományi kutatásokkal és iparági, szakterületi adatok elemzésével járul hozzá a makroszintű döntéshozatalhoz.
A Genomika és Bioinformatika Központ meglévő eszközparkja két újgenerációs szekvenáló berendezéssel, valamint egy áramlási citométerrel bővül, ezáltal a központ képes mind humán, mind kis komplexitású növények, állatok, baktériumok és vírusok részletes szekvenálására.

A projekt keretében megalakult munkacsoportok kiemelkedő tudományos tevékenységüket a jövőben folytatni fogják, amellyel a régió még intenzívebben kapcsolódhat be a nemzetközi kutatási és innovációs hálózatokba. Ezáltal mind a PTE, mind a régió gazdasága hosszútávú előnyökre tehet szert.

Kutatócsoport megnevezése PTE Szervezeti Egység
Másodlagos Nyersanyag Kutatási Központ TTK
Egészségügyi Adatgazdálkodási Központ GYTK, KK
Gazdasági-, Társadalomtudományi Kutatócsoport KTK, ÁJK
Ultraprecíziós Megmunkálások Vizsgálati Központja TTK
Hidrogén-technológiai Kutató és Fejlesztő Központ TTK, MIK
Smart Egészségügyi Technológiákat Fejlesztő, Validáló és Kutató Központ ETK
Kutatáshasznosítási és Technológiai-transzfer Központ Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Főosztály
Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ Simonyi BEDC
Főosztály
hazai
Projekt forrás
Kapcsolódó dokumentumok