Ugrás a tartalomra

Hálózatos analitikai és adathasznosítási lehetőségek az egészségügyben

Projekt azonosító
GINOP-2.2.1-15-2017-00067
Támogatás mértéke
85,3 %
Projekt címe

Hálózatos analitikai és adathasznosítási lehetőségek az egészségügyben

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Latyák Helga, latyak.helga@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
Prof. Dr. Boncz Imre, boncz.imre@pte.hu
Szerződött támogatás összege
1 789 625 865 Ft
PTE szerződött támogatás összege
1 013 805 209 Ft
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Konzorcium vezető
E-GROUP ICT SOFTWARE Informatikai Zrt.
Konzorcium tagjai
Pécsi Tudományegyetem
Szöveges ismertető

A Projekt fő célja egy típusában új komplex informatikai rendszer (’adattó’) koncepciójának kidolgozása, infrastruktúrájának megvalósítása és gyakorlati implementálása, ami a PTE valamennyi egészségügyi adatának begyűjtésére, tárolására és az adatok analízisére egyaránt képes, s ami a hazai, sőt a térségi egészségügy számára prototípusként is szolgálhat majd. Ennek megfelelően a Konzorcium aktívan keresi és építi azokat a nemzetközi és hazai lehetőségeket és kapcsolatokat is, melyekhez a projekt egésze vagy annak részegységei csatlakozni tudnak, így az együttműködéseken keresztül a projekt értéke és kiválósági mutatói tovább növelhetők, támogatva és bővítve a hasznosulás és hosszú távú finanszírozhatóság lehetőségeit is.

Az adattó képességei nemcsak az ellátórendszer támogatására, minőségi javítására alkalmasak, hanem azok az egészségügyi és egészségipari innováció hajtóerejét is képezhetik.

A Projekt koncepciója és stratégiája e széleskörű lehetőségek kiaknázására fókuszál, s megvalósulása az egészségügyi adathasznosítás számos, még kevésbé mérlegelt sőt új aspektusát is felveti, az adatvagyon értékelésének szükségességétől az adat-alapú innovációig és az újszerű és széleskörű adathasznosítás jogi kereteinek meghatározásáig. A merőben új típusú innovatív informatikai adattó rendszer lehetővé teszi az adatok hasznosításának az eddigi hazai gyakorlatban, ha nem is kizárólag, de elsősorban mérlegelt lehetőségeit (szolgáltatás és ellátás színvonalának javítása, pl. betegút rövidítés, költség-optimalizálás) messze meghaladó kiaknázását. Így az adat-felhasználás és elemzés az ellátás vonatkozásában új területeket nyithat meg a gyógyítás és prevenció számára; a diagnosztika- és a terápia vonatkozásában új, köztük egészséggazdasági összefüggésekhez vezethet; az egészségügyi/ipari kutatás és innováció területein új szempontokra világíthat rá.

Mindez a képesség és lehetőség megerősíti az egészségügyi adatok óriási nemzeti értékét és stratégiai fontosságát: az adatok kulcsszereplők nemcsak a nemzeti egészségügyben és ahhoz kapcsolódó területeken, hanem innovációs potenciáljuk révén a nemzetgazdaság versenyképességében is. Az egészségügyi adat a társadalom jövőjének szempontjából az egyik legkritikusabb nemzeti vagyontárgy. Adatból információ, információból tudás, tudásból bölcsesség nyerhető, a bölcsesség pedig fenntartható, gazdag és egészséges társadalmat eredményez. Projektünk jelentős lépés az adatvagyon számbavételéhez, gondos megtartásához, kezeléséhez, valamint innovatív hasznosíthatóságához.

Főosztály
hazai
Projekt forrás
Kapcsolódó dokumentumok