Ugrás a tartalomra

A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosító
EFOP-4.2.1-16-2017-00008
Kedvezményezett
Pécsi Tudományegyetem
Támogatás mértéke
100%
Projekt címe

A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Csuport Marianna, csuport.marianna@pte.hu
Dr. Trischler Bernadett, trischler.bernadett@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
Dr. Berke Gyula, berke.gyula@ajk.pte.hu
Dr. Nagy Ákos,nagy.akos@pte.hu
Dr. Geresdi István, geresdi@gamma.ttk.pte.hu
Szerződött támogatás összege
7 600 000 000 Ft
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Szöveges ismertető

A fejlesztés a PTE valamennyi karának együttműködésében valósul meg, a fejlesztéssel érintett karok a következők: Általános Orvostudományi Kar (ÁOK), a Gyógyszertudományi Karon (GYTK), Egészségtudományi Kar (ETK), a Természettudományi Kar (TTK), a Műszaki és Informatikai Kar (MIK), a Közgazdaságtudományi Kar (KTK), Bölcsészettudományi Kar (BTK), a Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK), valamint az Általános Jogtudományi Karon (ÁJK).

A fenti karokon a gyakorlati és elméleti képzések javításának érdekében az A. beruházási elem részeként megújulnak a hallgatói terek, a hallgatók által használt oktatási eszközök laborok, a B. beruházási elem részeként pedig orvosi, fogorvosi, gyógyászati, állatház, klinikai skill központ fejlesztése került betervezésre. A fenti célok mellett a projekt horizontális célja a WIFI elérések kiépítése valamennyi fejlesztéssel érintett karon, valamint a nők távmunka lehetőségeit, digitális kompetenciafejlesztést elősegítő IT eszközök beszerzése és a hallgatói terek gyerekbarát megújulása.

A projekt elsődleges célcsoportja a hazai és külföldi hallgatók, mint az eszközöket, modernizált hallgatói tereket használók, másodlagos célcsoport az oktatók, kutatók, intézményi dolgozók, együttműködő vállalatok, külső partnerek. Reális az esély, hogy a beruházás nyomán, a régió gazdasági helyzetének javulásával összhangban megálljon, vagy egészen minimális értékűre redukálódjon a hallgatói létszám csökkenése, ezáltal a beruházás hozzájárul a felsőoktatási részvétel növekedéséhez, a nemzetközi képzési-kutatási programok kiszélesítéséhez. Ez a trend várhatóan fennmarad az elkövetkező években, beleértve a projekt fenntartási időszakát is. A PTE és érintett Karai is megfelelő, stabil humán erőforrás, infrastrukturális és kutatási erőforrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy a projekt eredményeit hosszú távon fenntartsák.

Főosztály
hazai
Projekt forrás
Kapcsolódó dokumentumok