PTE SZESZI tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Projekt azonosító
EFOP-4.1.3-17-2017-00169
Kedvezményezett
Pécsi Tudományegyetem
Támogatás mértéke
100%
Projekt címe

PTE SZESZI tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Csuport Marianna, csuport.marianna@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
Mintál Csaba, mintal.csaba@szeszi.pte.hu
Szerződött támogatás összege
148 428 379 Ft
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Szöveges ismertető

A pályázat célja a PTE SZESZI által nyújtott szolgáltatások minőségi színvonalának emelése, a szakmai infrastrukturális környezet és hatékony oktatás biztosításának megteremtése, ezáltal az intézmény eredményessége érdekében végrehajtott fejlesztések. Szakgimnáziumunknak a szakmai képzésen kívül az érettségire való felkészítés is komoly feladata, azonban az infrastrukturális fejlesztések indokoltak, elsősorban a természettudományos környezetet, a nyelvi képzést, a mindennapos testnevelés, valamit a felzárkóztató-tehetséggondozó foglalkozások területeit kívánjuk megerősíteni. A végzettség nélküli iskolaelhagyások csökkentésének és megszűntetésének lényegi elem lehet a megfelelő színvonalú oktatáson túl a közösségi terek fejlesztése, ami otthonosabbá, élhetőbbé teszi iskolánkat.A nyelvi képzést szeretnénk egy nyelvi labor kialakításával erősíteni, míg a természettudományos ismereteket biológia terem-, valamint laborfejlesztéssel, bútorzatok cseréjével, valamint hozzájuk kapcsolt eszközbeszerzésekkel kívánjuk fokozni. A mindennapos testnevelés infrastrukturális modernizálása jelenleg nem megoldható, így ezen szegmensben kizárólag eszközök hozzáférhetőségével tudunk magasabb színvonalat biztosítani.

Az élhetőbb környezet kialakításánál a higiéniai helyiségek felújítása kapott prioritást, valamint a tanári szoba kialakítása szerepel a legfontosabb terveink között. Ehhez kapcsoltan a közösségi terek esetében a jelenleg használaton kívüli világítóudvarban pihenősarkokat kívánunk kialakítani, valamint a biztonságos környezet tekintetében kamerarendszer és intézményi kommunikációs eszközpark (hangosítás, iskolarádió) kiépítésével lépnénk előre.

A beiskolázási adataink ismeretében prognosztizálható, tudatában az ágazati képzés speciális tartalmának is, hogy a frissen felújítandó termek kihasználtsága megközelítheti a 100%-ot. Szombathelyi tagintézményünk jelenleg alacsonyabb tanulólétszámmal működik, felmenő rendszerben ugyanakkor ebben is erősödés várható. Miután az iskola épülete régi építésű, lehetőségekhez képest karbantartott, mégis nagy hiátusokkal rendelkező intézmény, a fejlesztéseket ebben a tekintetben is meg kell határoznunk. Ahogy Pécsett, Szombathelyen is az egészségügyi ágazatú szakgimnáziumi képzés megerősítése a cél, hogy az említett osztályok számát és az összes tanuló létszámot is növelni tudjuk egy vonzó, fejlett, minőségi intézmény megteremtésével. Ehhez kívánjuk ugyancsak a nyelvi labor létrehozását, a természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítését, ehhez kapcsolódó eszközbeszerzést, valamint az általános oktatási terek és eszközparkok fejlesztését, amik mind hozzájárulnak a sikeres érettségi vizsgáig való minőségi oktatás biztosításához. A tantermek kihasználtsága az idei évben is jelentős volt, az elkövetkező évben, években a felmenő rendszerben belépő új osztályok igényeivel teljesen optimalizálható.

Projekt forrás
hazai
Támogató alap