Megjelent a Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása című felhívás

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek igénybe vételét támogassa a kutatók számára:

„A” alprogram: A kutatási és mérési lehetőségek hazai kutatók általi kihasználásának támogatása, - különösen azon infrastruktúrák esetében, amelyekhez Magyarország teljes jogú tagként csatlakozott.

Támogatható tevékenységek köre

  • Kiutazás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató ki- és beutazása az adott célországban található KI relációjában,
  • Tartózkodás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató külföldi tartózkodása az adott célországban található KI relációjában,
  • Egyéb utazás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató magyarországi és célországon belüli (adott KI relációban), projekttel kapcsolatos utazása és utazással kapcsolatban felmerülő egyéb költsége
  • Eredmények elterjesztése: a projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenységek (pl. technikai és tudományos konferenciák, tudományos és műszaki lapok, szabadon hozzáférhető adattárak, nyílt és szabad forráskódú szoftverek),
  • Műszerhasználati díj: a fogadó kutatási infrastruktúra használatának díja, amelyről az igazolást a kötelező vállalásokkal együtt a beszámolóhoz csatolni kell.

„B” alprogram: A jelentős hazai kutatási infrastruktúrák nemzetközi kutatók általi kihasználásának támogatása, elősegítve ezzel a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolásukat és a tudásáramlást. Előnyt élveznek azok a hazai kutatási infrastruktúrák, amelyek szervesen kapcsolódnak valamely nemzetközi kutatási infrastruktúrához (pl. Node), amelyben Magyarország teljes jogú tagként vesz részt.

  • Beutazás: külföldi kutató/PhD hallgató be- és kiutazása (a magyarországi KI relációjában),
  • Tartózkodás: külföldi kutató/PhD hallgató magyarországi tartózkodása a mérés idejére,
  • Egyéb utazás: külföldi kutató/PhD hallgató Magyarországon belüli, a projekttel kapcsolatos utazása és utazással kapcsolatban felmerülő egyéb költsége,
  • Eredmények elterjesztése: a projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenységek (pl. technikai és tudományos konferenciák, tudományos és műszaki lapok, szabadon hozzáférhető adattárak, nyílt és szabad forráskódú szoftverek
  • Anyag, eszköz és műszerhasználat költség: a kutatás megvalósítása során, a fogadó intézménynél felmerülő anyag és eszköz igény.

Igényelhető támogatás: 0,5-2 MFt
Pályázat futamideje: max. 24 hónap

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől több szakaszban lehetséges: 2021. november 05., 2022. április 30. és 2022. augusztus 31. 16:00.

Kiírás dokumentumai itt elérhetőek: https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-hazai-kutatasi-infrastrukturak-hasznalatanak-tamogatasa-2021-412-nemz-ki/palyazati-felhivas