Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése a PTE-n

Projekt azonosító
RRF-2.1.2-21-2022-00018
Kedvezményezett
Pécsi Tudományegyetem
Támogatás mértéke
100 %
Projekt címe

Gyakorlatorientált felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése a PTE-n

Projektmenedzser neve, elérhetősége
Gayár Csilla, gayar.csilla@pte.hu
Szakmai vezető neve, elérhetősége
dr. Gerner Zsuzsanna, gerner.zsuzsanna@pte.hu
Szerződött támogatás összege
3 800 976 744 Ft
Projekt kezdési dátum
Projekt zárási dátum
Szöveges ismertető

A projekt a képzések és gazdasági igények közötti kapcsolatok erősítését, a hallgatók munkaerőpiaci kompetenciáinak fejlesztését tűzte ki célul. A tantervek felülvizsgálata a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő tárgykínálat kialakítását célozza. A munkaerőpiaci igényekhez való gyors és rugalmas alkalmazkodás jegyében rövidciklusú, viszonylag könnyen módosítható tartalmú programok kerülnek kidolgozásra, részismereti képzések lehetőségét biztosítja gyakorló szakemberek számára. Ugyanakkor a releváns területeken (műszaki, jogi, gazdasági) vállalati szakemberek kerülnek bevonásra az oktatásba (Word of Practice), a képzési tartalom kialakításába (advisory board). Az egyetemi innovációs központok (KTTF, BEDC) révén megvalósul a hallgatók és dolgozók intelligens szakosodást szolgáló készségfejlesztése. Sor kerül a gyakorlati oktatásban is hasznosuló orvos-egészségügyi eszközbeszerzésekre (Da Vinci robotműtő, bioreaktor) és más infrastrukturális és eszközkapacitások fejlesztésére. Az oktatási és tanulási folyamatokat támogató IKT-eszközök mellett szükséges a digitális tananyagok elkészítéséhez egy teljes hardver és szoftverkörnyezet kialakítása, valamint az internetes hálózat fejlesztése. A projekt célja támogatni az oktatók digitális eszközhasználati kompetenciáinak és a távolléti oktatás képességének módszertani fejlesztése, és a digitális számonkérés feltételeit (pl. nagyméretű vizsgatesztbankok létrehozása). Kiemelt figyelem kíséri a felkészítésben résztvevő oktatók digitális kompetenciáinak felmérését fejlesztését, a pedagógusok továbbképzését. A projekt keretében lehetőség nyílik a PTE Nemzetközi Alumni Hálózat kialakítására. Energetikai korszerűsítés keretében megújul a PTE két gyakorlati képzések szempontjából fontos épülete (SZBKI, II. Belgyógyászati Klinika).

Projekt forrás
uniós és hazai
Kapcsolódó hírek

Szerda délután ünnepélyes keretek között átadták a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (PTE KK) Janus Pannonius Klinikai Tömbjében azt az új robotsebészeti eszközt, melynek beszerzése az Európai

Kapcsolódó dokumentumok