Ugrás a tartalomra

Projektismertetés

A projekt címe: Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon
Azonosító száma: TAMOP-4.1.2. E-13/1/KONV-2013-0012
Megvalósítás ideje: 2013. október 1. - 2015. június 30.
Projekt támogatási összege: 426 813 196 Ft.
FőkedvezményezettPécsi Tudományegyetem (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)

Konzorciumi partner: Nyugat- magyarországi Egyetem ( 9400 Sopron, Bajcsy-Zs.u.4.)
Támogató szervezetNemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közreműködő szervezetESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

 

Projektben foglalkoztatott létszám: 148 fő

100%-ban finanszírozottak: 10 fő

 

A projekt fő célja az innovatív képzésfejlesztés az ETK-n és  a TTK-n, valamint a hallgatói sportszolgáltatások fejlesztése.

 

 

Jelen pályázatot a Pécsi Tudományegyetem és a Nyugat- magyarországi Egyetem konzorciumi partnerként nyújtotta be, hiszen mindkét egyetemen a megjelenő sporttudományi képzések portfoliója és minősége is kiemelkedő. A Sport- és kapcsolódó tudományági képzések oktatói feltételrendszere is kimagasló, mely biztosíték a projektben tervezett új képzések megfelelő kidolgozásához és fenntartásához. A projekt fő célja a innovatív képzésfejlesztés és a hallgatói sportszolgáltatások fejlesztése.

 

A projekt céljai és tevékenységei

Résztvevők bemutatása:

Pécsi Tudományegyetem

 

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) képzési portfóliójában megjelenő sporttudományi képzések két karon jelennek meg a Természettudományi Karon (TTK) és az Egészségtudományi Karon (ETK). A két kar a képzések során együttműködési megállapodás értelmében végez átoktatást, mellyel a képzések közötti oktatói mobilitás megvalósul Az oktatott tantárgyak tekintetében egymás tananyagait felhasználjuk.

A Pécsi Tudományegyetemen a sport három jól elkülöníthető területen jelenik meg: oktatási feladatok, szabadidősport és versenysport. A tanrendi órákon kívül jelentős részben megjelenik az egyetem szabadidősportja, mely a különböző kari és egyetemi bajnokságokat jelenti. A bajnokságok lebonyolítását a megszűnt Sportközpont és a Hallgatói Önkormányzat felügyelte, melyet a jövőben az integrált sportiroda vesz át.

Az egyetem versenysportolói a PEAC tagjaiként kaphatnak edzési és szakszövetségi rendszerű versenyzési lehetőségeket. A sportági szakszövetségek által kiírt bajnokságokban, különböző kupákban a sporttörvény előírásainak megfelelően egyesületek vagy gazdasági társaságok nevezhetnek és versenyezhetnek. A szabályoknak megfelelően a Pécsi Tudományegyetemet az 1923-ban alakított Peac sportegyesülete képviseli, melynek célja, hogy az egyetem állampolgárainak minőségi versenysport-szolgáltatást nyújtson, valamint a térségben, mint utánpótlás nevelő központ megjelenjen.

Az egyetem egyesülete 13 szakosztállyal működik és nagyságrendileg 600 igazolt sportolót számlál, mely volument tovább emel a nem versenyengedéllyel rendelkező szabadidő sportolók száma is. A sportolók 50 %-a egyetemi polgár, vagy az egyetem gyakorló iskoláiban (gimnázium, általános iskolák) tanuló diákok. A Pécsi Tudományegyetemet több kimagasló sporteredménnyel rendelkező sportoló választotta tanulmányai színhelyéül. Ezek között Olimpiai aranyérmes, Európa- és világbajnoki érmesek és helyezettek, Universiade érmesek és csapattagok, korosztályos és felnőtt válogatottak és kerettagok, országos bajnokok és helyezettek is vannak, valamint híres autóversenyző is (Michelisz Norbert). A fent felsorolt kategóriákban az egyetemünkön neves parasportolók is megjelennek, kiemelendő Sors Tamás olimpiai és világbajnok paraúszónk. 

A továbbiakban a Pécsi Tudományegyetem két karát egy egységként kezelve, de elkülönítve jelenítjük meg, hiszen a fejlesztési tervek ezt teszik indokoltá. 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara (továbbiakban PTE ETK) a Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési tervét (PTE IFT) fókuszban tartva tudományos és innovációs potenciáljával – frissen elfogadott K+F+I- stratégiája értelmében - egyértelműen nyitni kíván az alkalmazhatóság, a piaci igények felé. A dokumentum (PTE IFT) deklarálja, hogy az intézmény a képzéseit mindenekelőtt a mester- és doktori képzések szintjén kívánja megerősíteni, azonban továbbra is fenn kívánja tartani széleskörű alap-képzési rendszerét is. A fent megfogalmazott célokat és annak szellemiségét a pályázat jelen törekvése hűen tükrözi.

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 1989-ben történő megalapítása óta meghatározó szereplője a hazai elsősorban egészségtudományi és társadalomtudományi képzéseknek, és 2006. óta a sporttudomány egy részterülete, a rekreáció BSc alapképzés – együttműködésben a Természettudományi Kar Testnevelés- és Sporttudomnyi Intézetével - is bővítette. a képzési palettát.

A Pécsi Tudományegyetem Intézményfejlesztési Terve a projektben megjelenő karokat a kiemelten fejlesztendő területeihez sorolta, melyet több indikátor is alátámaszt. 

Amennyiben a Pécsi Tudományegyetemre történő jelentkezések arányát vesszük szemügyre az egyes képzési területekre országosan jelentkezőkhöz képest, akkor elmondhatjuk, hogy több képzési területen igen előkelő helyet foglal el az Egyetem, így pl. a következő területek esetében: Orvos -és egészségtudomány, Bölcsészettudomány, Természettudomány, Sporttudomány, továbbá a felsőfokú/felsőoktatási szakképzésben, mint képzési szinten. E területeken tehát az intézmény vonzereje kimagasló melyekben az Egészségtudományi Kar és a Természettudományi Kar is jelen van.

 

Nyugat-magyarországi Egyetem

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem hálózatos felépítéséből adódóan az egyetemi hallgatóság számára történő sportszervezési feladatok is campusonként tagoltak, többnyire önálló működéssel rendelkeznek. Ennek köszönhetően Szombathely és Sopron esetében három illetve négy, Győr, Mosonmagyaróvár és Székesfehérvár esetében pedig egy-egy kar hallgatóit érik el a sportszervezők.

A sportszervezési feladatok jelen pillanatban több szinten jelennek meg. Az egyetem részéről a testnevelés és sport tanszékek, intézetek biztosítják ezeket, az ő munkájukat a hallgatók szintjén a Hallgatói Önkormányzatok segítik szervezéssel, megvalósítással. A megfelelő szakmai háttér biztosítása szinte minden városban adott, azonban a két szint összekapcsolása nem minden esetben sikeres.

Az egyetemi hallgatók sportolási szokásait jellemzően három fő részre lehet bontani: versenyszerűen sportoló hallgatók, amatőr csapatsportot űző hallgatók, amatőr egyéni sportolók. A nem amatőr sportolók jelen pillanatban is rendelkeznek – legalább alap szintű – szervezéssel.  Az amatőrök esetében többnyire a Hallgatói Önkormányzatok szervezési munkája biztosít sportolási lehetőséget, ami a legtöbb esetben az alábbiak szerint alakul:

  • labdasport-bajnokságok szervezése
  • bérleti díjak és jegyárak esetében kedvezmény biztosítása
  • csoportos sportágak összehangolása (aerobik, stb.)
  • sportnapok, sportrendezvények szervezése és lebonyolítása.

A különböző campusok közti sportesemények száma az utóbbi időben a szűkülő anyagi források miatt jelentősen lecsökkent, az utazási és egyéb járulékos költségek megnehezítették az ilyen események megrendezését. Az országos sportéletbe több vonalon is integrálódik az egyetem, az universitas bajnokságokon és a MEFOB rendezvényeken rendszeresen és sikeresen szerepelnek a csapatok. A közelmúltban elindult SportPontProgram sajnálatos módon még nem került hatékonyan bevezetésre az intézményben.

Sporttal kapcsolatos kommunikáció tekintetében az egyes karok által alkalmazott eszközök azonosak: főként a Neptun tanulmányi rendszer, a hallgatói levelezőlisták képezik a hivatalos tájékoztatás részét, ezt egészítik ki a HÖK-felületek, plakátok, Facebook-oldalak. Több campuson rendszeresen felmérik a Hallgatói Önkormányzatok a hallgatók sporttal kapcsolatos igényeit, így megjelenik a visszacsatolás is a rendszerben.

A rendelkezésre álló infrastruktúra kihasználását több esetben korlátozza, hogy az ott működő egyetemi sportegyesületek, az amatőr szabadidősport és az üzemeltető más-más elvárásokat támasztanak, az összehangolás ezért jelenleg esetenként nehézkes.

Összegzésként elmondható, hogy az egyetem – jelentős sportmúltjának köszönhetően – rendelkezik az infrastrukturális és szakmai alapokkal, emellett a sportszervezés alap szinten jelenleg is megtalálható. Az integrált működés azonban többnyire hiányos.

A Nyugat-magyarországi Egyetemen minden tényező adott arra, hogy a sportélet, és a sportszervezés színvonala jelentősen emelhető legyen: az infrastrukturális lehetőségek, a szakmai kompetenciák, a jól működő belső kapcsolatok és a hallgatói igények is. Erőforrás hiányában azonban komoly előrelépésre eddig nem volt lehetőség; a változást jelen pályázat hozhatja meg.

         A hálózatos felépítést szorosan követő, és azzal együtt működni képes sportiroda-hálózat létrehozása mellett már egy időben elindítható a működési feladatok fejlesztése is, mivel széleskörű tapasztalatokkal, és felmérésekkel alátámasztott elképzelésekkel rendelkezik az intézmény.

         A pályázati forrás lehetővé teszi azt, hogy egy viszonylag gyors átalakítás után hosszú távú folyamat indulhasson el, mely rövid- és középtávon a sportoló hallgatók számát hivatott emelni, hosszútávon, ennek következményeként pedig a versenysport bázisát is jelentősen bővíteni tudja.