MEGHÍVÓ - OTKA online tájékoztató

A 2023. évi OTKA felhívások kapcsán az idén is tisztelettel meghívunk minden kedves érdeklődőt online tájékoztatónkra, melyen összefoglalót hallhatnak az OTKA pályázatokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A tájékoztatót Latyák Helga, a Pályázat- és Projektmenedzsment Igazgatóság projektmenedzsere tartja 2023. április 14-én 10:00-kor.

...
➤➤

Pedagógus Kutatói Pályadíj 2023

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke pályázatot hirdet a Pedagógus Kutatói Pályadíjra, közoktatásban oktató, gyakorló pedagógusok tudományos munkásságának elismerésére.

Bővebben: https://mta.hu/pedagogus-palyadij/pedagogus-kutatoi-palyadij-2023-112823

...
➤➤

Megjelent az idei OTKA pályázat: 13,5 milliárd forint a magyar kutatások támogatására

Idén is folytatódik az OTKA program, amely a kutatási projektek megvalósítását, kimagasló tudományos eredmények elérését, új módszerek és eljárások kidolgozását segíti. Az egyéni kutatóknak, kutatócsoportoknak szóló pályázat keretösszege 2023-ban összesen 13,5 milliárd forint. ...
➤➤


OTKA 2023

A Pályázat és Projektmenedzsment Igazgatóság szeretné felhívni a figyelmet a 2023. évi OTKA pályázati lehetőségre. Előzetes információk alapján az OTKA alapkutatási program az idei évben is a megszokott kategóriákban lesz pályázható, lefedve a kutatói életpálya egymást követő szakaszait. ...
➤➤


Felhívás kétoldalú akadémiai egyezmények alapján egyszeri utazásokhoz nyújtott 2023. évi mobilitási igénybejelentésekhez

A Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi elismertsége és nemzetközi tudományos kapcsolatainak fejlesztése érdekében az MTA kétoldalú együttműködési megállapodásai keretében, mint küldő fél mobilitási pénzügyi támogatást nyújt a köztestületi tagok egyedi, a tudományos együttműködést elősegítő utazásaihoz.

...
➤➤

Jelentkezési felhívás MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj elnyerésére – 2023

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, az MTA Alapszabálya 6. § (2) bekezdése alapján jelentkezési felhívást tesz közzé az MTA Környezetvédelmi Tudományos Ifjúsági Pályadíj elnyerésére.

...
➤➤

Pályázat a Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának elnyerésére 2023-ban

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat kiemelkedő kutatási-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére az MTA elnöke által felkért és az MTA köztestületi keretei között működő Kuratórium nyilvános pályázati rendszerben ítéli oda. Az ösztöndíjra 45. életévüket még be nem töltött, tudományos fokozattal rendelkező, de MTA doktora címet még nem szerzett személyek pályázhatnak.

...
➤➤

A Lendület Program 2023. évi pályázati felhívása

A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása új Lendület-kutatócsoportok létrehozására, 2023–2028.

...
➤➤

2021-1.2.4-TÉT francia reláció újranyitása

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy új nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (továbbiakban: TéT) együttműködési projektek elindítását, vagy létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával.

Beadási határidő: 2022. november 17.

...
➤➤